Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

Foto Kirsten EngelNaturforeningen blev stiftet i 1972 og har i dag 111 medlemmer. Som medlem kan optages enhver, der har tilknytning til Ordrup Næs og kan tilslutte sig foreningens formål.


Det er foreningens formål er at bevare naturen på Ordrup Næs og dets omgivelser, og medvirke til at frede denne i videst muligt omfang. Endvidere er det foreningens formål at medvirke til at passe naturen, holde Næsset tilgængeligt og at udbrede kendskabet til de fredede områder og fredningsbestemmelserne.


Den årlige generalforsamling afholdes den tredje søndag i juli måned kl.10.00, dagen efter generalforsamlingen i Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs, i Plateauets (Engen) østlige ende ved stensamlingen. Se ovenstående billede.

Generalforsamlingen åbnes med fælles sang.


Ny folder fra NaturforeningenKort og billeder af Ole Hauerbach, Næsvej 49.  I tekst og billeder kan man læse om Naturforeningen og dens formål. )


Bestyrelsen (klik her)

Vedtægter (Klik her)

Generalforsamling (klik her)

Forårsbreve (klik her)

Referat 2013 (klik her)

Referat 2014 (klik her)

Referat 2015 (klik her)

Referat 2016 (klik her)

Referat 2017 (klik her)

Referat 2018 (klik her)

Referat 2019 (klik her)


Regnskab 2012 (klik her)

Regnskab 2013 (klik her)

Regnskab 2014 (klik her)

Regnskab 2015 (klik her)

Regnskab 2016 (klik her)

Regnskab 2017 (klik her)

Regnskab 2018 (klik her)

Regnskab 2019 (klik her)


Forårsbrev 2019 (klik her)

Forårsbrev 2017 (klik her)

Forårsbrev 2016 (klik her)

Forårsbrev 2015 (klik her)

Forårsbrev 2014 (klik her)

Forårsbrev 2013 (klik her)

Forårsbrev 2012 (klik her)

Forårsbrev 2011 (klik her)

Sommerbrev 2010 (klik her)

Forårsbrev 2009  (Klik her)

Forårsbrev 2008  (Klik her)

Forårsbrev 2007  (Klik her)   
Naturforeningen