Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Forårsbrev 2008
Foreningen Ordrup Næs Naturområde

V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø

Tlf.35 43 47 32 - Mobil 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@mail.dk


Forårsbrev til Naturforeningens medlemmer.Maj 2008.


I lighed med tidligere år, vil Naturforeningen gerne opdatere medlemmerne om:


Generelt:

Vi er lidt sent ude. Dette skyldes at der har været usikkerhed om hele pleje- græsningsproblematikken. Forhåbentlig er det nu lykkedes at få en aftale i stand (med en ny fåreholder), og i løbet af et par uger burde der være får på alle arealer. Mere herom på den kommende generalforsamling. 


E-mail:

Vi startede sidste år med at udsende Forårsbrevet som e-mail. Der var held med projektet, og vi gentager derfor øvelsen. Vi beder medlemmer med e-mail adresse om at holde kassereren orienteret omkring ny/ændring af e-mail adresse. Udsendelse af Forårsbrevet via e-mail sparer Naturforeningen for såvel direkte udgifter, som bestyrelsen for en god del arbejde.


Plateauet:

Blomsterne har haft lidt længere tid i fred uden græsning, og Plateauet har set rigtigt flot ud hele maj måned. Den meget store kvasbunke blev brændt af i en kort tør periode i februar. Vi inviterer til ryddedag lørdag d.04.10.2008 kl.10.00.


Lang Agre:

Vinteren var alt for våd til vi kunne på arealet og slå krattet imellem kysten og søen. Vi søger at råde bod på dette her i forsommeren.

 

Klipning af stier:

Vi vil opretholde rutinen med at klippe stier 2 gange årligt, samt vedligeholde trapper m.m. med bl.a. grus. Særlig trappen ved Digebakken får et eftersyn.


Regnskab:

Regnskabet for 2007 er vedlagt som særskilt bilag til Forårsbrevet. Det skal bemærkes at beløbet ”Andre indtægter DKK 30.383,96”, er overskuddet fra salget af ”Bogen”. Halvdelen af beløbet tilfalder Naturforeningen. Den andel halvdel er øremærket til et projekt ”renovering af Strandstien”, og vil blive udbetalt når dette arbejde er udført.


Kontingentet er uændret DKK 100,00 (siden 1972), idet der dog er lagt DKK 5,00 til dækning af evt. porto og gebyr (til bank). Indbetaling kan ske via netbank til konto nr. 1551-1219146 med Danske Bank, og meget gerne med angivelse af hvem der er indbetaler.

Kassereren sætter pris på snarlig indbetaling, og takker på forhånd herfor.


Oden til Ordrup Næs:

Deltagerne på sidste års generalforsamling vil huske at Per Enevold havde sat dejlig musik til Sigfred Pedersen’s vise om Ordrup Næs. Sangen er sammen med 2 andre danske sommersange, specielt produceret til en CD kan købes af foreningens medlemmer formedelst DKK 75,00. Denne CD kan købes sammen med en anden CD, ”Igennem bøgeskoven”, danske sange og romancer, indspillet/indsunget af Per Enevold med Trinitatis’ kor, for DKK 50.00. Begge CD’er kan købes for en samlet pris på DKK 100,00.


Betaling kan ske til Naturforeningens konto nr. 1551-1219146 med Danske Bank – med angivelse af bestillers navn. Levering kan aftales særskilt, men vil ske ved årets generalforsamling.


Sydveststranden:

Det yderste stykke blev forsøgsvis slået i efteråret. Vi har diskuteret det videre forløb sammen med Odsherreds kommune, og der er p.t. ved at blive udarbejdet en plan for rydning af hele sydveststranden. Mere herom på generalforsamlingen.


Bestyrelsen:

Samtlige medlemmer er villige til genvalg.  Opl. om bestyrelsen på hjemmesiden.


Hjemmesiden:

Oplysninger om Naturforeningen: www.kaarupskovogordrupnaes.dk


Generalforsamlingen søndag d. 20.07.2007, kl.10.00. Plateauet nedenfor Engvej:

Dagsorden som følger: 1: Beretning fra bestyrelsen, 2: Aflæggelse af regnskab, 3: Valg af bestyrelse og revisor, 4: Behandling af indkomne forslag, 5: Eventuelt.


Vi sørger som altid for forplejning før, under og efter mødet.


Med venlig hilsen,

Viggo Hauerberg,

formand,

Engvej 1, Ordrup Næs

Telf. 59 65 43 32 / 40754732