Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

GeneralforsamlingerGrundejerforeningen ledes efter foreningvens vedtægter af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er valgt for to år på de årlige ordinære generalforsamlinger.


Generalforsamlingen afholdes hvert år den tredje lørdag i juli måned kl. 15.30 på Tingstedet (Skjærkjær). Dagsorden for generalforsamlingen lægges ud på hjemmesiden senest 3 uger inden generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen/sekretæren i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.

 

Bemærk venligst, at indkaldelse og dagsorden ikke længere udsendes pr. post. Medlemmer, der ønsker dagsorden mm. tilsendt pr. post eller e-mail, kan rette henvendelse til sekretæren herom


Bekendtgørelsen af dagsordnen kommer senest tre uger før generalforsamlingen.


Generalforsamling 2020 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2019/20

Regnskab for 2019

Budget

Referat


Generalforsamling 2019 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2018/19

Regnskab for 2018

Budget'

Referat


Generalforsamling 2018 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2017/18

Regnskab for 2017

Budget

Referat


Generalforsamling 2017 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2016/17

Regnskab for 2016

Budget 

Referat
Generalforsamling 2016 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2015/16

Regnskab for 2015

Resultat for 2015, budget for 2016 og forventet resultat 2017

Forslag om henvendelse til kommunen om kloakering

Foreningens vedtægter kan læses her: (klik her)


Information vedrørende fibernet

           Waoo kampagne

           Waoo fritid til sommerhus

           Priser for etablering af fiberne


Referat og bilag fra tidligere generalforsamlinger kan læses her:


Generalforsamling 2015 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2014/15

Regnskab for 2014

Resultat for 2014, budget for 2015 og forventet resultat 2016

Foreningens vedtægter kan læses her: (klik her)


Generalforsamling 2014 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2013/14 (klik her)

Regnskab for 2013 (klik her)

Forventet resultat for 2014 og budget 2015 (klik her)


Generalforsamling 2013 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2012/13

Regnskab for 2012

Forventet resultat for 2013 og budget for 2014

Referat af generalforsamling 2013 (klik her)


Generalforsamling 2012 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2011/12 (klik her)

Regnskab for 2011: Kasserapport for 2011 .xls

Forventet resultat for 2012 og budget 2013: Budget2013,  Kasserapport pr  11 05 2012  ver  3.xls.

Referat af generalforsamlingen 2012: (klik her)


Generalforsamling 2011 (klik her)


Bilag

Beretning 2011.pdf

Kasserapport PH pr 31 12 2010 pr 21 06 2011.pdf

Budget contra estimat budget 2011 samt budget 2012.pdf

Referat: Generalforsamling2011.pdf


Generalforsamling 2010 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2009/10

Oversigt for 2009 og forventet resultat for 2010 og budget 2011

Referat: Generalforsamling2010.pdf


Generalforsamling 2009 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2008/09 (klik her).

Forslag fra E&J Andersen om øgede midler til naturpleje (klik her).

Regnskab for 2008: Regnskab 2008.pdf

Forventet resultat for 2009 og budget 2010: Forv for 2009 og budget  2010.pdf

referat fra gf 180709.pdf


Generalforsamling 2008 (klik her)


Bilag

Årsberetning for 2007/08 (klik her)

Regnskab for 2007: Regnskab2007underskrevet.pdf

Forventet resultat for 2008 og budget 2009: Budget 2009, Forventet 2008.pdf

Medlemsforslag fra Niels Hansen (klik her)

Medlemsforslag fra Charlotte Helsted (klik her)

Referat af generalforsamlingen 2008 (klik her)


Generalforsamling 2007 (klik her)


Bilag:

Årsberetning 2007 (klik her)

Regnskab for 2006 (klik her)

Forventet resultat for 2007 og budget og forslag til medlemsbidrag for 2007 Budget 2008.pdf)

Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter (klik her)

Medlemsforslag til trafikregulering af Næsgaardsvej og til badebro v. Strandstien m.v (klik her)

Referatet af generalforsamlingen 2007 (klik her)