Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

Dagsorden d. 21 juli 20121. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ulrik Andersen- Alstrup)

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år (vedlagt)

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for året 2011(vedlagt)

4. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.

5. Medlemsbidrag, herunder forventet resultat for 2012 og budget 2013 (vedlagt)

6. Bestyrelsen  foreslår kontingent for 2013 på kr. 450, dog med en ekstraordinær rabat for året 2013

    således nettokontingentet for 2013 udgør kr. 300.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ole Rydahl, Kirsten Engel, Morten Skjønnemand og                               

    Jens Demuth. Ole Rydahl, Kirsten Engel og Morten Skjønnemand er alle villige til genvalg.

8. Valg af revisorer. Jørgen Andersen er villig til genvalg

9.Eventuelt

   

Bestyrelsens medlemmer pr. august 2012 er: (klik her)