Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Dagsorden d. 16 juli 20111.    Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ulrik Andersen- Alstrup)

2.    Bestyrelsens beretning om det forløbne år (vedlagt)

3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for året 2010(vedlagt)

4.    Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag

5.    Medlemsbidrag, herunder forventet resultat for 2011 og budget 2012 (vedlagt) Bestyrelsen foreslår         

       uændret medlemsbidrag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Adam Frølund, Peder Helweg, Kirsten V. Møller og   

       Carsten Corinth (suppleant).  Alle er villige til genvalg.

7.    Valg af revisorer. Jørgen Andersen er villig til genvalg

8.    Eventuelt