Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Medlemsforslag


Forslag til drøftelse på generalforsamlingen lørdag den 18. juli 2009.


Afsættelse af øgede midler til naturpleje.


Med baggrund i foreningens  økonomi vil vi foreslå, at der anvendes flere penge på at vedligeholde  vort  skønne område.

Rydning/pleje af de mange stier (herunder de markerede med pæle) 

Fældning af træer på grunde  omkring Hyrehøj så udsigten over Nekseløbugten bliver genskabt.

Dette blot for at nævne et par områder, hvor prof. assistance sikkert vil give accept hos berørte

grundejere.

Vi vil derfor foreslå , at der afsættes min. kr. 25.000 i 2010, og såfremt økonomien og indhentede

resultater taler herfor, kan yderligere midler afsættes.


 


Med venlig hilsen


Ellen og Jørgen Andersen

Røglevej 19