Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Dagsorden d.19 juli 20081.    Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ulrik Andersen- Alstrup)

2.    Bestyrelsens beretning om det forløbne år (vedlagt)

3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for året 2007(vedlagt)

4.    Forslag fra medlemmerne

a.    Fra Niels Hansen, Knarbo Mose 2 (vedlagt)

                             i.     Bestyrelsen pålægges ikke at flytte både fra stranden

                             ii.    Bestyrelsen pålægges at skrive til kommunen vedr. skrald langs

                                     Vindekilde strandvej

b.    Fra Charlotte Helsted, Næsvej 34 (vedlagt)

                              i.     Nedsættelse af et bygge- og landskabsudvalg

5.    Medlemsbidrag, herunder forventet resultat for 2008 og budget 2009 (vedlagt). Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Demuth, Ole Rydahl, Dorthe Arndt Larsen

(alle  villige til genvalg) og Per Simonsen (genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår Kirsten Møller, Lang Agre 26-28

7.    Valg af revisorer. Jørgen Andersen og Jørgen Nørgaard er villige til genvalg.

8.    Eventuelt