Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Dagsorden d. 21 juli 2007Til grundejerforeningens medlemmer


Hermed fremsendes dagsorden for Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs’

ordinære generalforsamling


      Lørdag den 21. juli 2007, kl.15.30

        på Tingstedet, Skjærkjær (Brandbælte 5), Kårup Skov


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år (vedlagt).

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for året 2006 (vedlagt).

4.Forslag til vedtægtsændring (vedlagt)

5.Forslag fra medlemmerne.

1.Trafikregulering af Næsgårdsvej (vedlagt)

2.Badebro v. Strandstien mv (vedlagt)

6.Medlemsbidrag, herunder forventet resultat 2007 og budget 2008 (vedlagt).

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tomas Haagen Jensen, Peder Helweg, Adam Frølund og

   Kenn Schultz Nielsen (suppleant). Alle er villige til genvalg.

8.Valg af revisorer.

9.Eventuelt.Med venlig hilsen

Dorthe Arndt Larsen

Formand