Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

Aktuelt


Tag på tur med Naturforeningen

Der er to forskellige spændende ture - en den 31. maj med fokus på Kystens flora og den 12. oktober med fokus på tilblivelsen af Odsherred. Se mere under Naturforeningen


Spildevandssag

Borgermøde 1. februar 2020, Fårevejle Skole. 

Repræsentanter fra Odsherred kommune Paw Pedersen (formand for Miljø og Klimaudvalget) Michael K. Bay (afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik), Fanny Villadsen (Direktør i Odsherred Forsyning) og Kirsten Gyolokay (Centerchef for Center for Miljø og Teknik), præsenterede løsningen om et større rensningsanlæg i Fårevejle kommune, som også skal håndtere spildevand for Holbæk Kommune. Det er en fælles udfordring for de to kommuner at reducere kvælstofudledningen i Isefjorden. 


Til mødet blev der orienteret om:

  • Principbeslutningen er taget men der kommer nu til at være en længere proces med myndighedsarbejde heriblandt VVM, politiske processer, høringer osv.
  • Der er en ambition om at etablere vådområder som kan reducere kvælstofudledning markant.
  • Der indtil videre kun er foretaget foreløbige beregninger (af SEGES – landbrugets videnscenter), og der nu skal foretages en række undersøgelser og beregninger ift. badevandskvalitet, Natura 2000 osv.
  • Inden den 15. marts er der deadline for yderligere spørgsmål (vand@odsherred.dk). Man er velkommen til at sende spørgsmål hertil som privatperson. Kommunen gør opmærksom på at de ikke besvarer alle spørgsmål på sociale medier.


Til mødet blev det stillet en række spørgsmål bl.a. til regnestykket om flytning af spildevand, til flytning af forurening, til hvordan man vil undersøge badekvaliteten, til overløb, til hvad det vil betyde for Nekseløbugten, til betydningen af udledning af så store mængder ferskvand, til overvejelser om samarbejde med Kalundborg kommune og til placering af udledningen og til andre mulige løsninger end den fremlagte.


Der blev ikke givet mange konkrete svar men orienteret om at man tager input’ene til efterretning og at man vil svare på alle spørgsmål på kommunens hjemmeside. Præsentationen fra mødet bliver også lagt på kommunens hjemmeside.


Nordvestnyt dækkede mødet – der kan læses mere her (artikel fra 1.2.2020)


Processen videre frem 

Kårup Skov og Ordrup Næs grundejerforening’s bestyrelse går i samarbejde med en række andre grundejerforeninger i området for på den måde mest effektivt at kunne følge processen tæt. Du er meget velkommen til at komme med dine input - kontakt Henrik Harboe på harboe@dadlnet.dk


Bestyrelsesformanden, Birger Nielsen, har på vegne af bestyrelsen / grundejerforentingen sendt brev til Odsherred kommune for at få bekræftet beslutningen om anlægget og udledningen og besvaret en række spørgsmål. Kommunen har indtil videre besvaret henvendelsen telefonisk med henvisning til høringsproces.


På Odsherreds kommunes hjemmeside ligger en omtale af planerne og præsentation fra borgermødet sam liste med gængse spørgsmål og svar der løbende bliver opdateret. Se her.  


AFLYST: Strandrensningsdagen den 26. april 2020. AFLYST PGA COVID19


Fårene på Næbbet og Engen

Fårene på Næsset kommer fra Langebjerggaard. Hvis et får er sygt eller er i problemer kan du ringe til Henrik & Mette på 22999684. Du kan også se mere på www.langebjerggard.dk


Renovering af vejene

Vejene forårsrenoveres inden påske. Husk at køre stille og roligt på vejeneSommerhusnyt fra Odsherred kommune

Se aktuelle og tidligere numre på dette link.  Her kan du også tilmelde dig kommende numre af Sommerhusnyt.


Tour de France i Danmark 2021

Se nærmere her om hvor i vores smukke område  og hvornår Tour de France kommer forbi i 2021